Home

In 2016 was het vijftig jaar geleden, dat Dirk Koster in Deurne werd benoemd als dirigent van de Koninklijke Harmonie Deurne. In datzelfde jaar werd onder zijn leiding het Jeugdorkest opgericht.

In de ruim 40 jaar dat Dirk Koster bij de Koninklijke Harmonie Deurne en het jeugdmuziekonderwijs  in het bijzonder betrokken is geweest, heeft hij een voorname rol gespeeld in het muzikale leven van Deurne. Van deze inspanningen worden tot op de dag van vandaag de vruchten geplukt.  In deze periode was hij ook Directeur van muziek school “Aaltje  Noordewier” met bijzondere aandacht voor jeugd opleidingen.

Bij gelegenheid van dit jubileum is een stichting opgericht : “Dirk Koster Muziekfonds”

Doelstelling van de stichting Dirk Koster Muziekfonds is om ter gelegenheid van dit vijftigjarig jubileum een boekwerk uit te brengen over het muzikale leven in Deurne van 1874 -2014. Met de inkomsten uit onder andere deze boekverkoop beoogt de stichting vervolgens op duurzame wijze initiatieven op het terrein van jeugdmuziek(onderwijs) te stimuleren en te ondersteunen.

In dit boek worden alle andere orkesten van Dirk Koster uitgebreid beschreven door de publicist Bert Beulens : Rotterdams Philharmonisch orkest, NLS uit KLaaswaal, Hermandad uit Rotterdam,  DPhO uit Dordrecht, Echo der Kempen uit Bergeijk, OBK uit Schiedam en Willemstad, het HoekscheWaards Philharmonische orkest

 

Comments are closed